Gabriel-Sorin GURAN

Gabriel-Sorin GURAN
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
18 decembrie 2009
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Curţi de Apel
Instanţe la care poate pune concluzii
Guran Gabriel-Sorin - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.C-tin Argetoainu, nr.31, bloc A15, sc.1, ap.19, jud.Dolj
Sediu profesional