Georgeta-Daniela BABOV

Georgeta-Daniela BABOV
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
15 noiembrie 1989
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
avocat Dana Babov
Formă exercitare profesie
Craiova, str. A.I.Cuza, nr.22, sc.1, et.1, ap.1
Sediu profesional