Georgeta NUŢĂ

Georgeta NUŢĂ
Despre

Avocat

Definitiv Curator

Detalii
01 septembrie 2001
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Avocat Georgeta Nuţă
Formă exercitare profesie
or.Segarcea, str.Republicii, nr.85, jud.Dolj
Sediu profesional