Ion TURCULEANU

Ion TURCULEANU
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
08 noiembrie 1993
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Turculeanu şi Asociaţii - Societate Civilă de Avocaţi
Formă exercitare profesie
Craiova, str.M.Kogălniceanu, bl.97C, sc.E, ap. 6, jud. Dolj
Sediu profesional