Irina-Marinela MIULESCU

Irina-Marinela MIULESCU
Despre

Avocat

Definitiv Curator

Detalii
14 noiembrie 2013
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Curţi de Apel
Instanţe la care poate pune concluzii
Miulescu Irina - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
Mun. Craiova, str. Brazda lui Novac, nr.55, bl. A16, ap.1, Jud. Dolj
Sediu profesional