Jean Robert PETRESCU

Jean Robert PETRESCU
Despre

Avocat

Definitiv CuratorCurator fiscal

Detalii
01 noiembrie 2002
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Ovidiu Sperilă și Asociații - Societate Civilă de Avocați
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.Opanez, nr.6, bl.C10, sc.1, ap.3, jud. Dolj
Sediu profesional