Laurenţiu-Răzvan LUNGU

Laurenţiu-Răzvan LUNGU
Despre

Avocat

Definitiv CuratorCurator fiscal

Detalii
11 februarie 2011
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Lungu Laurenţiu-Răzvan - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.Principatele Unite, nr.25, bl.25, sc.1, et.2, ap.13, jud.Dolj
Sediu profesional