Laurenţiu-Ionelaş MITRE

Laurenţiu-Ionelaş MITRE
Despre

Avocat

Definitiv CuratorCurator fiscal

Detalii
06 mai 2010
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Mitre Laurenţiu - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.Călugăreni, nr.72, jud.Dolj
Sediu profesional