Lavinia TOMA-TUMBĂR

Lavinia TOMA-TUMBĂR
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
01 decembrie 2000
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Tumbăr, Cega &Partners - Societate Civilă de Avocaţi
Formă exercitare profesie

Telefoane: 0251.411.440

Fax: 0251.411.441

E-mail: office@tcpa.ro

Site web: http://www.tcpa.ro

Craiova, str.Ion Maiorescu, nr.4, clădirea Proiect,et.7, jud.Dolj
Sediu profesional

Telefoane: 0251.411.440

Fax: 0251.411.441

E-mail: office@tcpa.ro

Site web: http://www.tcpa.ro