Lelia-Clara GIORGI-BALACI

Lelia-Clara GIORGI-BALACI
Despre

Avocat

Definitiv CuratorCurator fiscal

Detalii
18 decembrie 2009
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Giorgi-Balaci Lelia-Clara - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.7, bl.A19, sc.1, et.3, ap.9, jud.Dolj
Sediu profesional