Lenuţa BÎCU

Lenuţa BÎCU
Despre

Avocat

Definitiv CuratorCurator fiscal

Detalii
18 martie 2010
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Lenuța Bîcu - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
Mun.Craiova, str.Calea București, nr.41, bl.27A, sc.1, et.6, ap.18, jud.Dolj
Sediu profesional