Manuela PELEA

Manuela PELEA
Despre

Avocat

Definitiv CuratorCurator fiscal

Detalii
23 ianuarie 2009
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Manuela Pelea - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.Opanez, nr.45, bl.B25a, sc.2, et.3, ap.8, jud.Dolj
Sediu profesional