Maria-Marieta SOREAŢĂ

Maria-Marieta SOREAŢĂ
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
01 decembrie 2000
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Soreață Maria-Marieta - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.I.Gh.Duca, nr.6, bl.J28, sc.1, et.2, ap.11, jud.Dolj
Sediu profesional