Marian-Ovidiu ROŞCA

Detalii
01 aprilie 2005
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Roşca Marian-Ovidiu - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
com.Işalniţa, str.Mihai Viteazul, nr.79, jud.Dolj
Sediu profesional