Mariana BADEA

Mariana BADEA
Despre

Avocat

Definitiv CuratorCurator fiscal

Detalii
15 octombrie 2010
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Badea Mariana - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
Craiova, Aleea Nicolae Iorga, nr.9, bl.A38, sc.1, ap.2, jud.Dolj
Sediu profesional