Marin-Florian IORDACHE

Marin-Florian IORDACHE
Despre

Avocat

Definitiv Transferat

Detalii
01 februarie 2007
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Iordache Marin Florian - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.Iancu Jianu, nr.12, bl.12, sc.1, ap.4, jud.Dolj
Sediu profesional