Marius-Bogdan COTEANU

Marius-Bogdan COTEANU
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
03 mai 2012
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Coteanu Marius Bogdan - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza, nr.2, bl.150 APT, sc.1, ap.1, jud.Dolj
Sediu profesional