Mihai-Dragoş NICU

Mihai-Dragoş NICU
Despre

Avocat

Definitiv Transferat

Detalii
01 ianuarie 1998
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Avocat Nicu Mihai Dragoş
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.Putnei, nr.34, jud.Dolj
Sediu profesional