Mihai IGNAT

Mihai IGNAT
Despre

Avocat

Definitiv CuratorCurator fiscal

Detalii
01 ianuarie 2011
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Ignat N.Mihai - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
Craiova, str.Mirceşti, nr.12, bl.O5, sc.1, ap.1, jud.Dolj
Sediu profesional