Mircea-Andrei IONESCU

Mircea-Andrei IONESCU
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
17 ianuarie 2013
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Avocat Dr.Viorel Găină
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.Caracal, nr.33, jud.Dolj
Sediu profesional