Mircea Daniel GACEA

Mircea Daniel GACEA
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
15 noiembrie 1998
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Avocat Mircea Gacea
Formă exercitare profesie
sat Coţofenii din Faţă, Ale.Gării, nr.533, jud.Dolj
Sediu profesional