Ovidiu-Nicolae SPERILĂ

Ovidiu-Nicolae SPERILĂ
Despre

Avocat

Definitiv CuratorCurator fiscal

Detalii
14 noiembrie 2013
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Curţi de Apel
Instanţe la care poate pune concluzii
Ovidiu Sperilă și Asociații - Societate Civilă de Avocați
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.Opanez, nr.6, bl.C10, sc.1, ap.3, jud. Dolj
Sediu profesional