Petrişor URZICEANU

Petrişor URZICEANU
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
01 februarie 1997
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Avocat Urziceanu Petrişor
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.Calea București, bl.U4, sc.1, ap.7, jud.Dolj
Sediu profesional