Ramona Alexandra ONETE

Ramona Alexandra ONETE
Despre

Avocat

Definitiv Transferat

Detalii
15 august 2000
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Ramona Onete şi Asociaţii - Societate Civilă de Avocaţi
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.Nicolae Bălcescu, nr.2, bl.M15A, parter, jud.Dolj
Sediu profesional