Rodica-Elena RADU

Rodica-Elena RADU
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
01 mai 1997
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Avocat Radu Rodica
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.Ștefan cel Mare, nr.7, bl.7, sc.A, ap.10, jud.Dolj
Sediu profesional