Sorin Cornel STĂNCIULESCU

Sorin Cornel STĂNCIULESCU
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
01 noiembrie 1996
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Stănciulescu Sorin - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.Calea Bucureşti, bl.13B, et.2, ap.7, jud.Dolj
Sediu profesional