Sorin-Ionuţ MANAFU

Sorin-Ionuţ MANAFU
Despre

Avocat

Definitiv CuratorCurator fiscal

Detalii
23 ianuarie 2009
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Curţi de Apel
Instanţe la care poate pune concluzii
Manafu Sorin-Ionuţ - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.General Dragalina, nr. 42, ap. 2, jud. Dolj
Sediu profesional