Ştefania-Mădălina BUCĂ-VRANCEA

Ştefania-Mădălina BUCĂ-VRANCEA
Despre

Avocat

Definitiv Curator

Detalii
18 ianuarie 2008
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Bucă-Vrancea Ştefania-Mădălina - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.Bucovina, nr.3, bl.J42, sc.1, et.4, ap.18, jud.Dolj
Sediu profesional