Viorela-Sanya-Maria PREDOI

Viorela-Sanya-Maria PREDOI
Despre

Avocat

Definitiv Curator

Detalii
17 octombrie 2019
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Curţi de Apel
Instanţe la care poate pune concluzii
Predoi Viorela-Sanya-Maria - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
Mun.Craiova, str.Împăratul Traian, nr.2, et.1, jud.Dolj
Sediu profesional