Avocatii care vorbesc limba italiana

Toţi avocaţii vorbitori de limba italiana sunt rugaţi să depună la secretariatul baroului un CV însoţit de documentele care atestă calitatea de vorbitor de limbă italiană.

 

     Prof.univ.dr.

   Ion Turculeanu

         Avocat

Decanul Baroului Dolj