Baroul Dolj a participat la evenimentul ”PROVOCĂRI ÎN IDENTIFICAREA ȘI ASISTENȚA VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE ÎN JUDEȚUL DOLJ”

Av. Arabella Denise Ionescu

Azi, 8 iunie 2023, Baroul Dolj a răspuns invitației Asociației ”Eliberare” care, în colaborare cu ”Active Citizens Fund”, a organizat evenimentul ”PROVOCĂRI ÎN IDENTIFICAREA ȘI ASISTENȚA VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE ÎN JUDEȚUL DOLJ”. Gazdă a evenimentului - Prefectura Dolj, reprezentată de doamna subprefect Mariana Venera Popescu.

Printre participanții la eveniment s-au aflat organizații locale ale elevilor (Consiliul Județean al Elevilor Dolj, organizația ”Salvați copiii!”), Casa Studenților, personal didactic din mediul școlar și universitar, Direcția de Sănătate Publică Dolj, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj, etc.

Dezbaterile s-au profilat în jurul experiențelor profesionale și sociale ale fiecăruia dintre participanți, pornind de la studiul lansat la începutul acestui an ca urmare a sondajului efectuat asupra eșantionului de vârstă 8-15 ani, ce a vizat percepția tinerilor despre riscurile din mediul on line. Studiul a identificat o serie de chestiuni a căror dezbatere publică se impune cu necesitate pentru atingerea scopului prioritar ale prevenției fenomenului infracțional. Astfel, s-a stabilit că aria device-urilor electronice aflate la dispoziția tinerilor s-a extins, de cele mai multe ori acestea fiind necunoscute sau greu accesibile adulților ce poartă responsabilitatea creșterii și educării minorilor. Parte dintre aplicațiile utilizate reprezintă un mediu de recrutare a victimelor fenomenului infracțional analizat: traficul de persoane. Studiul relevă o serie de aspecte interesante în ceea ce privește aria de interes a copiilor și tinerilor, în general, aceștia declarând într-un procent covârșitor că apreciază relațiile la distanță, că apelează la internet, pe fondul unei încrederi în sine scăzute, pe de o parte, dar și al posibilităților de ”exprimare” lărgite (exempli gratia:  postare de fotografii fără filtru). Studiul a identificat, așadar, categoriile de risc din perspectiva evoluției căilor de comunicare actuale, dar și necesitatea identificării căilor de dialog inter-generații. Există, practic, o fracturare a dialogului parental, dar și instituțional, ceea ce deschide calea manifestării fenomenului infracțional.

Statistica europeană (EUROSTAT), dar și cea internațională (SUA) – puse la dispoziție de către reprezentantul Baroului Dolj – relevă situarea României pe primul loc al infracționalității transfrontaliere (urmată de Franța, Italia, Bulgaria și Polonia), dar și plasarea județului Dolj pe un nedorit loc I, cu un procent de 8% din tipologia de infracțiuni analizată (conform analizei furnizate la nivelul anului 2022, de către Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane). În aceeași direcție a statisticilor brute, Ministerul Justiției din România relevă creșterea numărului de dosare noi (față de anul 2020), cu 628 mai multe decât în anul de referință (552 cazuri în 2020). Aceasta oferă motive pentru o abordare obiectivă a fenomenului, dincolo de optimismul interpretării potrivit căreia procentele ridicate au semnificația intensificării eforturilor autorităților în combaterea fenomenului infracțional.

Am informat asupra eforturilor care se fac la nivelul Uniunii Europene, care și-a propus ca, în viitorul apropiat, să aducă îmbunătățiri cadrului legislativ actual oferit de Directiva UE pentru combaterea traficului de persoane.

A fost prezentată și cazuistica în materie soluționată de către instanțele craiovene, cu indicarea zonelor și categoriilor vulnerabile, apreciindu-se ca îngrijorător nivelul scăzut de vârstă al participanților, fie că este vorba despre victime, fie că este vorba despre inculpați, implicit despre antrenarea în participare a minorilor.

În acest context, discuțiile s-au axat pe identificarea căilor și modalităților de intervenție generate de societate în ansamblul său, dar și de organizații sociale și profesionale în principal, în acest context reprezentantul Baroului Dolj informând asupra derulării proiectului desfășurat sub egida UNBR- ”Fii avocat în școala ta!” și exprimând disponibilitatea de a interveni cu resurse umane proprii în prevenția fenomenului infracțional, dar și a informării și explicării normelor juridice în vigoare reprezentanților unităților de învățământ, care susțin că sunt lipsiți de mijloace legale de intervenție la acest nivel.

Dezbaterile au subliniat și necesitatea îmbunătățirii procesului de învățământ prin lărgirea ariei de interes asupra unor activități și materii cu impact direct asupra formării intelectului și comportamentului copiilor, dar și de dezvoltare a comunicării cu organizațiile de părinți și profesori, în scopul informării și înțelegerii tuturor problemelor cu care se confruntă în relația cu copiii.

Deosebit de interesante au fost și intervențiile reprezentanților organizațiilor de copii și elevi, care au evidențiat aspecte ce reprezintă un blocaj în comunicarea dintre generații, dar au identificat și motivele pentru care aceste segmente de vârstă se adresează mai degrabă mediului on line, de unde obțin sfaturi ”fără a fi judecați”, unde pot purta discuții (media oficială de accesare a acestui spațiu este de 4,4 ore zilnic) liber, unde se pot manifesta ”sub o mască a noastră”, găsind în acest mediu- susțin ei- o alternativă viabilă.

Pentru că studiul de la care a pornit discuția indica că pentru segmentul de vârstă interogat (8-15 ani) obținerea de informații se face ”de la adulți semnificativi”, reprezentatul mediului universitar a declarat că această categorie ar viza exclusiv părinții cărora le este imputabilă o detașare comodă de proprii copii, dar și o deterioare a dialogului cu aceștia. Am împărtășit opinia doamnei subprefect Popescu potrivit căreia responsabilitatea nu trebuie plasată exclusiv în sarcina părinților și că școala trebuie să își reevalueze modalitățile de studiu și abordare a problemelor cu care se confruntă copiii, inclusiv să își asume rolul de educator.

Concluziile dezbaterii au vizat în final necesitatea intensificării dialogului interinstituțional în sfera dezvoltării metodelor de prevenție, Baroul Dolj exprimându-și disponibilitatea de a oferi suport informațional profesionist categoriilor implicate.