Baroul Dolj - Adunarea Generala 2011

Uniunea Naţională a Barourilor din România

Baroul Dolj

Nr. 443/02.03.2011

CONVOCARE

 

În temeiul prev.art.52, 53, 54 şi 55 din Legea 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările la zi, republicată în Monitorul Oficial nr.98 din 07 februarie 2011, Consiliul Baroului Dolj convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ

în ziua de

sâmbătă, 26 martie 2011, orele 10.00

 

cu următoarea ordine de zi:

1.     Raport de activitate al Consiliului Baroului Dolj pentru perioada de la alegeri şi până în prezent;

2.     Raportul Comisiei de Cenzori privind verificarea activităţii financiare a Baroului Dolj în  anul 2010;

3.     Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli ale Baroului Dolj pentru anul 2011;

4.     Discuţii;

5.     Descărcarea Consiliului Baroului Dolj de activitatea şi gestiunea sa din perioada supusă analizei;

6.     Aprobarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli ale Baroului Dolj pentru anul 2011;

7.     Alegerea decanului Baroului Dolj;

8.     Alegerea membrilor Consiliului Baroului Dolj;

9.     Alegerea membrilor Comisiei de cenzori;

10. Alegerea membrilor Comisiei de disciplină;

11. Alegerea delegaţilor Baroului Dolj la Congresul Avocaţilor.

 

Lucrările Adunării Generale se vor desfăşura la sala de spectacole a Filarmonicii „Oltenia" din Craiova, Calea Unirii, nr.16.

 

Prof.univ.dr.

Ion Turculeanu

Avocat

Decanul Baroului Dolj