Baroul Dolj - Adunarea Generală 2015

Uniunea Națională a Barourilor din România

Baroul Dolj

Nr. 144/27.01.2015

 

În temeiul prevederilor art.52, 53, 54 şi 55 din Legea 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările la zi şi prevederilor art.67 din Statutul profesiei de avocat, Consiliul Baroului Dolj convoacă:

 

ADUNAREA GENERALĂ

în ziua de
sâmbătă, 14 martie 2015, ora 10.00

 

cu următoarea ordine de zi:

 

1. Raport de activitate al Consiliului Baroului Dolj pentru perioada de la alegeri şi până în prezent;

2. Raportul Comisiei de Cenzori privind verificarea activităţii financiare a Baroului Dolj în anul 2014;

3. Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli ale Baroului Dolj pentru anul 2015;

4. Discuţii;

5. Descărcarea Consiliului Baroului Dolj de activitatea şi gestiunea sa din perioada supusă analizei;

6. Aprobarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli ale Baroului Dolj pentru anul 2015;

7. Alegerea decanului Baroului Dolj;

8. Alegerea membrilor Consiliului Baroului Dolj;

9. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori;

10. Alegerea membrilor Comisiei de disciplină;

11. Alegerea delegaţilor Baroului Dolj la Congresul Avocaţilor 2015.

12. Desemnarea unui reprezentant al Baroului Dolj la Comisia Centrală de Disciplină.

 

Lucrările Adunării Generale se vor desfăşura în Sala "Amza Pellea" a Teatrului Național "Marin Sorescu" din Craiova, str.Alexandru Ioan Cuza, nr.11, jud.Dolj.

 

Prov.univ.dr.

Ion Turculeanu

Avocat

Decanul Baroului Dolj