Baroul Dolj - Adunarea Generală 2016

Uniunea Națională a Barourilor din România

Baroul Dolj

Nr. 272/15.02.2016

 

 

În temeiul prevederilor art.52, 53, 54 şi 55 din Legea 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările la zi şi prevederilor art.67 din Statutul profesiei de avocat, Consiliul Baroului Dolj convoacă:

 

ADUNAREA GENERALĂ

în ziua de
sâmbătă, 05 martie 2016, ora 10.00

 

cu următoarea ordine de zi:

 

1. Raport de activitate al Consiliului Baroului Dolj pentru anul 2015;

2. Raportul Comisiei de Cenzori privind verificarea activităţii financiare a Baroului Dolj în anul 2015;

3. Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli ale Baroului Dolj pentru anul 2016;

4. Discuţii;

5. Descărcarea Consiliului Baroului Dolj de activitatea şi gestiunea sa din anul 2015;

6. Aprobarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli ale Baroului Dolj pentru anul 2016;

7. Alegerea delegaţilor Baroului Dolj la Congresul Avocaţilor 2016 şi precizarea mandatului acestora ţinând cont de priorităţile Baroului Dolj.

 

Lucrările Adunării Generale se vor desfăşura în "Aula Magna" din cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea din Craiova, cu sediul în Craiova, Calea Bucureşti, nr.107A.

 

Lucian Bernd Săuleanu
Avocat

Decanul Baroului Dolj