Baroul Dolj - Adunarea Generală 2020

 

Uniunea Națională a Barourilor din Români

Baroul Dolj                                                                  

În temeiul prevederilor art.52 şi 53 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi  art.67 din Statutul profesiei de avocat, cu modificările la zi, Consiliul Baroului Dolj convoacă:      

 

              ADUNAREA GENERALĂ

 

în ziua de

sâmbătă, 14 martie 2020, ora 10.00

cu următoarea ordine de zi:

 

  1. Raport de activitate al Consiliului Baroului Dolj pentru anul 2019
  2. Raportul Comisiei de Cenzori privind verificarea activităţii financiare a Baroului Dolj în anul 2019
  3. Raportul Comisiei de Disciplină pentru anul 2019
  4. Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli ale Baroului Dolj pentru anul 2020
  5. Discuţii şi intervenţii, conform ordinii de zi completate (Ordinea de zi urmează a fi completată cu propuneri formulate şi depuse în scris la secretariatul baroului cu cel puţin 5 zile înainte de data la care a fost convocată adunarea generală, potrivit dispoziţiilor art.67 alin.(5) din Statutul profesiei de avocat)
  6. Descărcarea Consiliului Baroului Dolj de activitatea şi gestiunea sa din anul 2019
  7. Aprobarea Proiectului de buget de venituri şi cheltuieli ale Baroului Dolj pentru anul 2020
  8. Alegerea delegaţilor Baroului Dolj la Congresul Avocaţilor 2020 şi precizarea mandatului acestora ţinând cont de priorităţile Baroului Dolj
  9. Intervenţii privind activitatea curentă a Baroului Dolj şi a departamentelor
  10. Ratificare decizie privind reglementarea curatelei speciale

 

       Lucrările Adunării Generale se vor desfăşura în ”Aula Magna” din cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea din Craiova, cu sediul în Craiova, Calea Bucureşti, nr.107A.

      În cazul în care cvorumul Adunării Generale nu este legal constituit, următoarea adunare se va desfăşura la data de 28 martie 2020, ora 10.00,  în aceeaşi locaţie.

      Este permisă participarea prin mandatar. Avocaţii care nu pot participa la adunarea generală au posibilitatea să-şi delege exercitarea dreptului de vot altor colegi, membri ai baroului, sens în care vor încheia un mandat sub forma înscrisului sub semnătură privată. Modelul de mandat va fi afişat pe site-ul Baroului Dolj.

 

Lucian Bernd Săuleanu

Avocat

Decanul Baroului Dolj