Baroul Dolj- Anunț privind deciziile de impunere anuală pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale

În urma sesizărilor primite la sediul Baroului Dolj, de la colegii avocați, referitoare la emiterea de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dolj (A.J.F.P. Dolj)  a deciziilor de impunere privind contribuția de asigurări sociale (CAS), pentru anul 2017, pentru veniturile rezultate din profesia de avocat, Baroul Dolj a comunicat A.J.F.P. Dolj  Adresa nr. 1603/30.10.2018, prin care solicită instituției să nu mai emită către avocați decizii de impunere pentru plata contribuției de asigurări sociale către bugetul de stat.

 Avocații sunt persoane exceptate de la plata CAS către bugetul de stat și NU trebuie să primească decizii de impunere privind plata contribuției de asigurări sociale (excepție fac doar cazurile în care aceștia optează în declarația unică pentru plata acestei contribuții).

            Argumentele sunt următoarele:

  • Avocații nu au optat pentru plata CAS în declarația unică depusă pentru anul 2017;
  • Avocații sunt asigurați și contribuie la propriul sistem de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, conform prevederilor Legii 72/2016;
  • Avocații sunt exceptați de la obligația plății CAS către bugetul de stat, pentru veniturile rezultate în urma exercitării profesiei de avocat, în conformitate cu prevederile art.150 alin. 1 din Codul Fiscal :

    ART. 150

    Excepţii specifice privind veniturile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) şi b^1)

  • Persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii, precum şi persoanele care au calitatea de pensionari nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile prevăzute la 137 alin. (1) lit. b) şi b^1).

   ART.137

  1. b) venituri din activităţi independente, definite conform 67;

 

Informăm colegii avocați că, pe lângă demersul Baroului Dolj, este necesar ca fiecare avocat să formuleze și să depună contestație la organul fiscal emitent al acestor decizii, în termen de 45 de zile de la comunicare.

 

Publicăm un model de contestație.

 

Lucian-Bernd Săuleanu

Decanul Baroului Dolj