Baroul Dolj - Cardul de identitate pentru avocat

Uniunea Națională a Barourilor din România

Baroul Dolj

ANUNŢ

Cardul de identitate pentru avocat

se eliberează pe loc la sediul baroului; un card costă 5 lei.

 

Având în vedere dispoziţiile Statutului profesiei de avocat conform cărora „Legitimaţia de avocat poate fi şi tip card", Consiliul Baroului Dolj a aprobat în şedinţa sa din 4 noiembrie 2010 modelul CARDULUI DE IDENTITATE pentru avocaţii cu drept de exercitare din Baroul Dolj.

Cardul cuprinde următoarele menţiuni: UNBR, Baroul Dolj, numele şi prenumele avocatului, CNP, fotografie, data înscrierii în barou, data definitivării în profesie, durata de valabilitate, sigla Baroului Dolj şi alte elemente de identificare.

Avocaţii din Baroul Dolj îşi pot ridica de la sediul baroului (biroul IT) cardul de identitate pentru anul 2012.

Cardul costă cinci lei și se eliberează pe loc, procesul de eliberare fiind complet informatizat.

 

Prof.univ.dr.

Ion Turculeanu

Avocat

Decanul Baroului Dolj

 

Card