Baroul Dolj – Carte juridică pentru Republica Moldova

Consiliul Baroului Dolj, în ședința din data de 19 ianuarie 2017, a aprobat propunerea decanului baroului, avocat Lucian Bernd Săuleanu, referitoare la demararea unei campanii pentru strângerea de carte juridică din partea avocaților în vederea punerii acestora la dispoziția Bibliotecii Publice de Drept Chișinău.

Având în vedere că proiectul urmărește constituirea unui fond de carte juridică privind noile coduri din România, avocații din Baroul Dolj sunt invitați să aducă la sediul baroului cărțile juridice pe care doresc să le doneze până la data de 1 martie 2017.