BAROUL DOLJ - COMUNICAT

Decanul Baroul Dolj, avocat Dragoș Nicu, adresează cele mai calde felicitări domnului avocat Sebastian Rădulețu, membru al Consiliului Baroului Dolj, în urma alegerii domniei sale de către Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei în funcția de judecător al Curții Europene a Drepturilor Omului, în data de 26 aprilie 2023.
Realizarea profesională de excepție a colegului nostru este una de natură să contribuie la prestigiul Baroului Dolj și a mediului juridic craiovean și reprezintă o oportunitate remarcabilă de dezvoltare a perspectivelor de cunoaștere ale avocaților doljeni, ce va fi fructificată pe baza unei colaborări și comunicări permanente cu domnul Sebastian Rădulețu.