Baroul Dolj - Donaţie de carte juridică la Chișinău, 27 aprilie 2017

 

Ieri, 27.04.2017, la Chişinău, Baroul Dolj, prin reprezentantul său, Decan av.Lucian-Bernd Săuleanu, a donat 200 de cărţi juridice către Biblioteca Publică de Drept din Chişinău, reprezentată de director Silvia Antufiev.

Cărțile provin din donații ale avocaților în cadrul campaniei ”Carte juridică pentru Republica Moldova”, proiect aprobat de Consiliul Baroului Dolj în ședința din 19 ianuarie 2017. Donațiile avocaților au fost completate cu un fond important de carte juridică privind noile coduri achiziționate de Baroul Dolj.