Baroul Dolj - Înscrieri grup țintă

COMUNICAT DE PRESĂ

referitor la selecția grupului țintă în cadrul proiectului ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, Cod proiect 16.4.2.023, Cod sistem ROBG-162

 

Începând cu data de 20 iunie 2017, Baroul Dolj împreună cu Baroul Vidin au inițiat procesul de selecție a grupului țintă în cadrul proiectului “Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, system code ROBG-162.

Grupul țintă va fi constituit din 300 persoane (din care 150 români și 150 bulgari), studenti sau tineri absolvenți ai unei instituții de învățământ superior, ori alte persoane dornice să se perfecționeze pentru a avea acces la slujbe mai bine plătite, femei sau bărbați.

Persoanele interesate să devină membri ai grupului țintă vor depune dosarul de candidatură la sediile Centrului Juridic Transfrontalier Român, respectiv Bulgar.   Adresele celor doua centre sunt:

  • Centrul Juridic Tranasfrontalier Român: bdl. Carol I, nr. 1, bl. 17D Craiova, Dolj, cod postal 200678, tel. 40351408430, fax 40251413940, e-mail centrul_juridic_transfrontalier@barouldolj.ro;
  • Centrul Juridic Transfrontalier Bulgar: Str Targovska, nr.2, Vidin, 3700, tel. 359 600 708, fax 359 600 708, e-mail vidinjuridicalcentre@gmail.com.

Înscrierea la procesul de selecție a grupului țintă a fost prelungită până la data de 15 octombrie 2017. Noul termen ia în considerare trecerea peste perioada vacanței de vară și permite studenților sau tinerilor absolvenți ai unei instituții de învățământ superior și altor persoane dornice să se perfecționeze pentru a avea acces la slujbe mai bine plătite, femei sau bărbați, să obțină informații referitoare la oportunitățile oferite de proiect.

Membrii grupului țintă vor participa la șase cursuri cu tematici juridice specific transfrontaliere, la cursuri de limba bulgară și limba română, la sesiuni comune de formare pe teme orizontale (oportunități egale și nediscriminare, egalitatea de șanse între femei și bărbați, dezvoltare durabilă), schimburi de experiență realizate prin vizite reciproce în cele două țări precum și la două conferințe transfrontaliere pe teme juridice organizate în România și Bulgaria.

Pentru mai multe informații referitoare la procedura de selecție, persoanele interesate pot accesa site-ul proiectului, www.JurisCBP.ro sau site-ul Baroului Dolj, www.barouldolj.ro.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria (program finanțat de UE din Fondul European de Dezvoltare Regională), Axa Prioritară 4 „O regiune calificată și incluzivă“, Obiectivul Specific „Încurajarea integrării zonei transfrontaliere în privinţa ocupării şi mobilităţii forţei de muncă“.

Valoarea totală a proiectului este de 430.114,34 Euro, din care sprijinul acordat de către Uniunea Europeană este în valoare de 365.597,19 Euro, iar contribuția de la bugetele de stat ale României și Bulgariei este în sumă de 55.914,86 Euro. Contribuția proprie a partenerilor de proiect este de 8.602,29 euro.

 

Craiova (Romania) și Vidin (Bulgaria)

2 august 2017