Baroul Dolj - Mesaj cu ocazia reluării activităţii judecătoreşti

Cu ocazia reluării activităţii judecătoreşti, Consiliul Baroului Dolj transmite tuturor avocaţilor şi participanţilor la înfăptuirea actului de justiţie alese urări pentru sănătate, depline succese şi noi realizări în actualul an judecătoresc şi în cei ce vor urma.

 

       Prof.univ.dr.

           Avocat

     Ion Turculeanu

Decanul Baroului Dolj