Baroul Dolj - Reconvocarea Adunarii Generale 09 aprilie 2010

Uniunea Naţională a Barourilor din România

Baroul Dolj

Nr.533/29.03.2010

COMUNICARE

 

Lucrările ADUNĂRII GENERALE ORDINARE, reconvocată pentru 27 martie 2010, nu s-au putut desfăşura din lipsă de cvorum.

        În temeiul prevederilor legale, Consiliul Baroului Dolj a hotărât reconvocarea ADUNĂRII GENERALE ORDINARE, cu aceeaşi ordine de zi, pentru data de

 

Vineri, 09 aprilie 2010, ora 15.00.

 

       Locul de desfăşurare: Universitatea „Spiru Haret" din Craiova, sala 400, str.Vasile Conta, nr.4, jud.Dolj

         

 Prof.univ.dr.

 Ion Turculeanu

avocat

 Decanul Baroului Dolj