Baroul Dolj - Serviciul de Asistenţă Judiciară se modernizează

Serviciul de Asistenţă Judiciară din cadrul Baroului Dolj beneficiază de avantajele utilizării unei noi aplicaţii informatice care este operaţională din luna martie 2011.

 

Aplicaţia a fost testată cu succes în perioada 1 martie 2011 - 1 mai 2011 la nivelul municipiului Craiova, fiind, de asemenea, implementată după 1 mai 2011 şi la celelalte servicii teritoriale de asistenţă judiciară din cadrul Baroului Dolj: Băileşti, Calafat, Filiaşi şi Segarcea.

 

Dintre avantajele utilizării aplicaţiei le menţionăm pe următoarele:

- gestionarea Tabloului Avocaţilor care asigură asistenţă judiciară din oficiu (prin interconectare cu baza de date a Baroului Dolj operată de secretariatul baroului)

- înregistrarea electronică a adreselor remise de către organele judiciare (verificarea duplicatelor)

- emiterea delegaţiilor din oficiu (gestionare menţiuni: acorduri, delegaţii anulate)

- înregistrarea referatelor în borderourile lunare

- raportare după avocat, adresă, delegaţie, lună, etc.

 

Aplicaţia va furniza informaţii statistice personalizate pentru contul avocatului referitoare la situaţia delegaţiilor emise şi a referatelor depuse pentru plată.