Fond Noile Coduri IULIE 2015

 

Regulamentul Bibliotecii Baroului Dolj

 

 

_____________________________________________________________________________________

 

ISTORIA BIBLIOTECII BAROULUI DOLJ

 

Inițiativa înființării primei biblioteci a Baroului Dolj a aparținut lui M.T. Stătescu, decan în perioada 1876-1878 al cărui exemplu de a dona cărți cu acest scop a fost urmat de mai mulți colegi avocați, printre care D.I. Anastasescu, Anghel Betolian, G.N. Peșicu. În anul 1877 o donație importantă de carte este făcută de către Constantin Bengescu, consilier la Curtea d e Apel Craiova.

 

În anul 1883 urmare a strădaniei lui Gr. I Columbeanu, procuror general al Curții de Apel Craiova și avocat, și având la bază fondul de carte rod al hărniciei decanului Stătescu, s-a constituit după un efort care a durat mai mult de patru ani o bibliotecă juridică. Actul semnat în mai 1887 consfințește scopul acesteia, anume de a fi de folos atât magistraților Curții de Apel Craiova, cât și avocaților din Baroul Dolj, conducerea bibliotecii fiind încredințată unui comitet mixt format din cei doi președinți și procurorul general al Curții de Apel Craiova, precum și decanul Baroului Dolj împreună cu cei doi membri ai Consiliului de disciplină. Demne de menționat sunt două donații care au sporit substanțial fondul de carte, prima făcută în anul 1890 de Aristia Aman în amintirea soțului ei, Alexandru Aman, fost Prim Președinte al Curții de Apel Craiova, iar cea de a doua a Principelui Grigorie M. Sturza în amintirea procesului judecat la Curtea de Apel Craiova între acesta și frații săi privitor la succesiunea de după defunctul lor tată, Mihail Sturdza, domnitor al Moldovei între aprilie 1834 și iunie 1849.

 

Decanul Dem. D Stoenescu acordă o atenție sporită bibliotecii, cursul istoriei acesteia intrând într-o fază nouă când în anul 1923 Consiliul Baroului a luat hotărârea de înființare a unei biblioteci proprii; aceasta a fost inaugurată la 18 octombrie 1925. În anul 1927 biblioteca lui Dimitrie Alexandresco, profesor și avocat în Iași, a fost cumpărată de Baroul Dolj de la moștenitorii săi cu suma de 600.000 lei. La aceasta s-au adăugat în timp bibliotecile lăsate moștenire chiar de decanul Dem. D. Stoenescu urmare a decesului său în 1934 și de avocatul Iulian C. Vrăbiescu, fost prefect și parlamentar.

 

La începutul mandatului de decan a lui I.B. Georgescu biblioteca cu cele aproximativ 10.000 de volume se găsea într-un spațiu impropriu, motiv pentru care s-au făcut demersurile pentru mutarea ei în trei încăperi din aripa nouă a Palatului de Justiție. La 21 decembrie 1940 s-a inaugurat noua locație a bibliotecii, ocazie cu care decanul I.B. Georgescu a ținut o cuvântare privitor la istoricul și bogăția acesteia, cu menționarea demersurilor întreprinse privind întocmirea unui regulament, inventarierea fondului de carte și întocmirea unui catalog pentru fiecare sală.

 

După cel de-al doilea război mondial, urmare a frecventelor schimbări ale sediului baroului, arhiva și fondul de carte au avut de suferit, condițiile de depozitare nefiind dintre cele mai bune. Cert este că după mutarea baroului din str. Mihai Viteazul, nr. 11 în actualul sediu din Calea București colț cu B-dul Carol I s-a încercat refacerea bibliotecii.

 

Proiectul refacerii a căpătat sens în ultimii ani urmare a demersurilor întreprinse de decanul Ion Turculeanu și susținute de Consiliul Baroului concretizate în cumpărarea unui nou mobilier și prin aprobarea în ședința din 16 octombrie 2014 a propunerilor privind realizarea unui inventar și catalogarea în sistem digital de către persoane specializate, operațiuni care sperăm că fie finalizate către sfârșitul anului 2015, odată cu achiziționarea unui fond important de carte nouă, motive suficiente pentru redeschiderea acesteia atât pentru colegii avocați, cât și pentru toți juriștii interesați.

 

Decan

Lucian Bernd Săuleanu

Avocat