Comemorare

ANUNŢ

  

Avocaţii din Baroul Dolj comemorează cu nestinsă durere împlinirea a şase luni de la trecerea în nefiinţă a celui care a fost Decan al Baroului Dolj în perioada 2003-2007, avocatul Anton Pleşea. Amintirea sa va rămâne veşnic vie în memoria noastră. Dumnezeu să îl odihnească în pace.

 

Prof.univ.dr.

avocat

Ion Turculeanu

Decanul Baroului Dolj