Comuicare referitoare la Proiectul „Organizaţii neguvernamentale puternice pentru persoane vulnerabile”, APADOR-CH

 

COMUNICARE

în atenţia avocaţilor din Baroul Dolj


Vă facem cunoscută invitaţia adresată de APADOR-CH către avocaţii din Baroul Dolj de a completa şi transmite formularul de evaluare a nevoilor de formare elaborat în cadrul proiectului „Organizaţii neguvernamentale puternice pentru persoane vulnerabile".

 

Conform proiectului, vor fi organizate în perioada septembrie-decembrie 2009 cinci sesiuni de instruire la Bucureşti şi în alte patru centre din ţară cu tema „Protecţia drepturilor omului şi combaterea discriminării" destinate exclusiv avocaţilor.

 

Selecţia participanţilor se va face în funcţie de răspunsurile la chestionarul de evaluare a nevoilor de formare care se găseşte şi pe site-ul Baroului Dolj împreună cu toate informaţiile despre proiect. Sesiunile de instruire sunt gratuite şi contează pentru pregătirea profesională continuă a avocaţilor.

 

Chestionarele se transmit direct la APADOR-CH. Contact Raluca Stăncescu: tel/fax (021).312.45.28 sau (021)315.46.31 (1000-1700) sau e-mail: rstancescu@apador.org. Pentru orice comunicare cu APADOR-CH vă rugăm să menţionaţi „Fondul pentru ONG".

     Prof.univ.dr
         avocat
   Ion Turculeanu
Decanul Baroului Dolj