Comunicat

 

COMUNICAT

 

Având în vedere prevederile cuprinse în art. 149 alin. 5 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaților și art. 71 alin. 5 din Statutul profesiei de avocat, precum și votul exprimat de Adunarea Generală a Baroului Dolj la 26 martie 2011, domnul avocat Tudora Nicolae a devenit membru al Consiliului Baroului Dolj pentru perioada de mandat 25.03.2013 - 2015, ca urmare a dobândirii de către doamna avocat Uțescu Maria a calității de consilier și președinte al Filialei Dolj a Casei de Asigurări a Avocaților.