Comunicat examen - materii - taxa examen

  C O M U N I C A R E

 

          Consiliul Baroului Dolj, în şedinţa sa din 09.10.2008, a decis cu privire la Examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea 02 - 06 decembrie 2008, următoarele:

 

•1.    Examinarea candidaţilor la disciplinele de examen se va face astfel:

         - organizarea şi exercitarea profesiei de avocat                  -  oral;

         - drept civil                                                                   - scris;

         - drept procesual civil                                                     - scris;

         - drept penal                                                                 - scris;

         - drept procesual penal                                                   - scris;

 

•2.    Taxa de înscriere la examen cuvenită Baroului Dolj a fost stabilită la suma de 700 lei;

 

•3.    Certificatul privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică, poate fi eliberat de orice instituţie medicală autorizată;

 

•4.    În raport de prev.art.3 din Regulamentul - cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi a examenului de obţinere a titlului profesional de avocat definitiv s-a decis organizarea de cursuri pregătitoare pentru susţinerea examenului de primire în profesia de avocat potrivit unui program ce va fi comunicat.

 

                   Prof.univ.dr.                                         Secretar I,

                Ion Turculeanu                                       Maria Gavrilă

                      avocat

          Decanul Baroului Dolj