COMUNICAT Filiala Dolj CAA privind COVID-19

Având în vedere decretul de instituire a stării de urgență și Hotărârea de Guvern nr. 8/09.03.2020 a Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, Hotărârea Consiliului Național pentru Situații Speciale de Urgență, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/04.02.2020 sau Ordinul Ministerul Sănătății nr. 313/26.02.202, Având în vedere necesitatea luării unor masuri cu privire la buna desfășurare a atribuțiilor Filialei Dolj a Casei de Asigurări a Avocaților din Romania, măsuri impuse datorita situației de urgenta ca urmare a cazurilor de coronavirus care s-au înmulțit (respectiv dispozițiile administrative adoptate in ultimele zile de Statul Roman in acțiunea de combatere a răspândirii virusului Covid – 19),


Consiliul Filialei Dolj a Casei de Asigurări a Avocaților face următoarele recomandări membrilor filialei:

INDEMNIZAȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE


Cererile pentru luna martie 2020, pentru indemnizații de maternitate, de incapacitate de muncă sau ajutor pentru creștere copil, pot fi depuse la sediul filialei, în perioada 01.04.2020-03.04.2020, între orele 10.00-12.00, sau pe adresa de email- filiala.dolj.caa@barouldolj.ro însoțite de actele necesare.
Toate indemnizațiile pentru luna martie vor fi plătite beneficiarilor, ca de obicei, în perioada 06.04.2020-10.04.2020, în contul bancar indicat de beneficiari.


PENSII


În conformitate cu Hotarârea nr.15 din 16.03.2020 a Consiliului CAA din România, având în vedere că persoanele în vârstă prezintă un risc ridicat de dobândire și dezvoltare a infecției virale, pensiile vor fi achitate la casieria filialei, până la data de 18.03.2020. Ulterior, pensiile vor fi achitate prin mandat poștal, la domiciliu, pentru avocații care au optat să ridice pensia în numerar de la casierie, precum și în contul bancar, dacă există solicitare în acest sens. Această hotărâre privește și drepturile de pensie pentru luna aprilie 2020. Avocații pensionari care doresc să încaseze pensia în cont bancar sunt rugați să comunice filialei contul IBAN și banca unde acesta este deschis. Comunicarea se poate face pe adresa de email a filialei filiala.dolj.caa@barouldolj.ro sau la numărul de fax 0251-417917.


CONTRIBUȚII


Declarațiile de venit se pot depune pe adresa de email filiala.dolj.caa@barouldolj.ro sau pe fax 0251-417917 . Plata contribuțiilor se poate efectua în contul bancar :
FILIALA DOLJ A C.A.A. DIN ROMANIA
CIF-12012866
RO60BRDE170SV81102691700 deschis la BRD-GSG Craiova

CERERI DIVERSE


Avocații au posibilitatea de a formula orice cerere adresată filialei în format electronic la adresa de email filiala.dolj.caa@barouldolj.ro.


Filiala Dolj a C.A.A. împreună cu Baroul Dolj urmăresc continuu evoluția evenimentelor și vor lua măsuri, cu promptitudine, pentru protejarea sănătății avocaților, angajaților și a tuturor persoanelor cu care aceștia interacționează în exercițiul profesiei sau al atribuțiilor care le revin.